Bolig

  • Køb, salg og rådgivning
  • Parcelhuse
  • Bulgarien

Erhverv

  • Erhvervsret
  • Bestyrelsesarbejde
  • Mediation (forligsmægling)

Privat

  • Forligsmægling (mediation)
  • Straffesager
  • Tvangsfjernelser